love vs life

  • love beyond life

    പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു നാം ഒരോരോ ജന്മങ്ങളിൽ പ്രണയിക്കയാർന്നു നമ്മൾ ഇനിയും പിറക്കാത ജന്മങ്ങളിൽ ഈ ബന്ദം എന്നും അനശ്വരമല്ലയോ അകലുകയില്ലിനി നമ്മൾ പ്രണയത്തിന്‍ പാഥയില്‍ നാമെത്ര കാലം  തമ്മിൽ…

    Read More »
Back to top button
Close