Category Archives: Friendship

Friendship day wishes to everyone

Friendship day wishes to everyone എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും സൌഹൃദദിനാശംസകള്‍ സുഹൃത്തുക്കളോടു നന്നായി പെരുമാറുക; അവർ നിങ്ങളോടു കൂടുതൽ അടുക്കും. ശത്രുക്കളോടും നന്നായി പെരുമാറുക;അവരെ നേടാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയും" – ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാൻക്ലിൻ ഒരു പുഷ്പമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പൂങ്കാവനമായി. ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ ലോകവും. ലിയോ ബുസ്കാഗ്ലിയ. ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത…

Unforgettable moments in college life

The First Day in college, This is the moment where we make friends forever The first year does not have semesters, It is best year in College Days We even make close friendship, This eventually…