Onamalle…

malayalamfun90532

malayalamfun90534

malayalamfun90535

ഓണമല്ലേ. ഒന്ന് കൂടണ്ടേ?
ഒരു ഫുള്‍ ബോട്ടിലും, ഒരു ലിറ്റര്‍ സോഡയും,
ഒരു ചിക്കനും, പിന്നെ തൊട്ടു കൂട്ടാന്‍ അച്ചാറും!!
മനസ്സില്‍ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുമായി
വീണ്ടും ഒരു ഓണം കൂടി വരവായി.

SHAPPY
PONAM

Email:

www.nideesh.in

Leave a Reply

Your email address will not be published.